Η παλιά Επισκοπή. Ανάμεσα στο Φραγκιστνόρεμμα που κατέληγε στο μεγάλο ποτάμι του Μέγδοβα και Αγαλιανού.