Η Διασταύρωση στον ''Λαχανόκηπο'' και στο φόντο τα ''Μπατσουλαίϊκα'' Αρνάβαρα .