Ο Κάτω Τριπόταμος στο κέντρο της φωτογραφίας. Γενικό ε! ....πάμε για ένα κοντινό κλίκ...