Τα Γουλαίϊκα και παρακάτω στη σειρά τα άλλα δύο χωριά της ''ποταμιάς'', το Καρακάσι και τα Περουλαίϊκα.