Τα Γκορογαίϊκα, απέναντι η Τσούκα, στον ορίζοντα ο ''Καλόγερος'' Φτέρη (2126μ.) και τα δεξιά βουνά, των Αγράφων.