Η γέφυρα της Τατάρνας δεξιά, όπως φαίνεται απο τον Τριπόταμο.