Βράχα. Μονή Μεταμόρφωσης Του Σωτήρα. Απο εσωτερικές επιγραφές, φαίνεται οτι υπήρχε το 1663. Ανακαινίσθηκε απο το 1745 ώς το 1748. Οι τοιχογραφίες της είναι άριστα διατηρημένες.