Μαυρόλογγος Κλειτσού.

-Οικισμός του Κλειτσού τούτο το απομακρησμένο χωριό της Ευρυτανίας. Ήταν οι ξωμάχοι του Κλειτσού, που ζούσαν με αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες. Σήμερα συνταξιούχοι πλέον, ανεβαίνουν απο την Αγία Παρασκευή ''Σφαγείων'' Φθιώτιδας όπου μετακόμησαν τις αρχές του 60' μετά την καθύζηση που έπαθε ο οικισμός τους. Τα πολλά καρποφόρα δέντρα, ανάμεικτα με αυτά του λόγγου, δημιουργούν ένα πανδαιμόνιο πράσινης πηνελιάς, στο μάτι του επισκέπτη.