Το κακογέφυρο στον Κρικελλοπόταμο, που συνδέει την Ρωσκά με τα Δολιανά. Η φωτογραφία είναι απο το μονοπάτι ''κωλουγλέπ'' Εδώ και η είσοδος του φαραγγιού ''Πανταβρέχει''