Τα Δολιανά μές την Χαράδρα της νότιας Καλιακούδας.