Το Βασιλέσι με φόντο (απο αριστερά) τη Πλάκα (1852μ.), τη Κρούνα και το Γιδόκαστρο (1756μ.) με τα Κρεββάτια του.