Νέο Αργύρι ''Τσαπίσματα''.

-Το βορειοδυτικότερο χωριό της Ευρυτανίας το Νέο Αργύρι. Οι κάτοικοι του προέρχονται απο το βορειότερα γειτονικό χωριό Αργύρι της Αργιθέας του νομού Καρδίτσας. ''Ξεχειμαδιό'' τσελιγκάτων της Αργιθέας και πρίν δημιουργηθεί το χωριό, η περιοχή λεγόταν Τσαπίσματα, γιατί οι κάτοικοι του Αργυρίου έσκαφταν μέσα στο δάσος δημιουργώντας κήπους χωράφια και με το πέρασμα των χρόνων χτίσανε και σπίτια. Μιά έφορη περιοχή ανατολικά του Αχελώου ποταμού, με κύριο χαρακτηριστικό την παραγωγή καπνού. Οικισμοί του Νέου Αργυρίου είναι η Δαφνούλα με το αρχαίο της κάστρο, τα Μυριαδέντρα και τα Μπλαναίϊκα.

-Στο χώρο του ιερού ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, υπήρχε μεγάλο ομώνυμο παλιό μοναστήρι με μεγάλη κτηματική περιουσία, άγνωστο πότε χτίστηκε και πότε χάθηκε. Υπάρχουν έγγραφες αναφορές για αυτό σε χοτζέτι των μέσων του 18ου αιώνα.