Η Βαλαώρα. Αριστερά τα Κονδυλαίϊκα, στη μέση ο κεντρικός μαχαλάς το Δρακοπήδημα και δεξιά το Καστράκι ή Κάτω Βαλαώρα ή "Παλιοχώρι".