Τα Καρναίϊκα στη νότια πλαγιά της Φούρκας (1566μ.).