Το Τρίδενδρο, πρώην Βελισδόνι. Στον ορίζοντα οι Κοκκινόλακες (1911μ.)