Ανατολικά, στη Χαράδρα κάτω απο το χωριό βρίσκεται η σπηλιά.