Το Σίχνικο και λίγο πιό κάτω απο την χαράδρα, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος δέν φαίνεται.