Σέλο. ''Απιδιά'', στη ράχη ''Κατσιβέλλη'', απέναντι η σπηλιά του ''Καρατσίκη'' και ανάμεσα, χαμηλά στο Σελιώτικο ρέμμα το χωριό.