Η Παναγία η Στάνα, βόρεια του φαραγγιού Ασπρορέματος.