Μπροστά μας ο δρόμος που κατηφορίζει για τα Καμάρια, αριστερά το Σβόνι (2039μ.), στη μέση το Πουλί (1846μ.) και δεξιά ο Παπαδημήτρης (1930μ.).