Χοιρινά Βιολογικής Παραγωγής στη θέση "Συμοταριά" Φιδακίων Ευρυτανίας.
Υπεύθυνος: Γιώργος Τσάμης, τηλ: 697 9456901.

Πίσω | Αρχική Σελίδα